VHF radio leveres både som håndholdte og fastmonterte til kjøretøy. Det er flere leverandører av disse, mest kjent er Zodiac og Motorola. De håndholdte radioene har en utgangseffekt fra 0,5 til 5 w avhenger av hva de skal brukes til og hvilken tillatelse en har fra National Kommunikasjonsmyndighet.

VHF radioer leveres i forskjellige utgaver avhengig av bruk. Radioene kan har jakt, sikring, sankekanaler , vinsjekanaler. Det er også egne områder for VHF radioene til offentlig og privat bruk, en må ha egen tillatelse for bruk av disse kanalene.Når en skal ha forbindelse over lengre avstander med hånd holte radioer må det brukes repater, det er en mottaker som tar i mot signalene fra hånd radioen og sender det videre til neste radio.

Det brukes også VHF radioer til sjøs, det er spesielle radioer beregnet for maritim bruk med automatisk lytting på nød kanalen . Zodiac hånd apparater til dette bruket er vanntette. De håndholdte VHF radioene kalles også av mange for Walkie Talkie.


Kontakt oss for et godt tilbud


Elektornikk Service AS
Kongsgård Allè 614632 Kristiansand
tlf: 38 14 95 00 E-post: firma.krs@mobit.no
Åpningstider: Mandag – Fredag kl 08 – 16