Fellesnevneren for trådløst nett er at man kan sende tale og datatrafikk gjennom luften uten å koble til noen form for kabler. Den store forskjellen i forhold til fastnett er bevegelsesfriheten man får. Vi vil her prøve å beskrive noen forskjellige typer av trådløst nett og deres virkeområder.

Mobilnettet er nok det mest utbredte og brukte av alle trådløse nett. For å få lov å bruke et slikt trådløst nett må man ha en avtale med eieren eller en operatør som leier plass på nettet. I Norge er Telenor den største aktøren av mobilnett, tett fulgt av Netcom. Alle som ønsker å bruke disse nettene på en eller annen måte, må betale for den bruken den enkelte har. Mobilnettet egner seg meget godt til formidling av både tale og data. Dette nettet er ikke åpent for at man kan ha direkte forbindelse mellom enhetene, noe som gjør at brukerne er avhengig av at nettet fungerer til enhver tid.

WiFi er et annet trådløst nett mange bruker. Det blir primært brukt til å sende og motta informasjon, surfe på internett, laste ned filmer og musikk, samt sende og motta epost. WiFi er det trådløse nettet de fleste har hjemme for å slippe kabler over alt. I dag blir det mer og mer vanlig at det bygges ut WiFi i det offentlige rom, slik at en kan være koblet på trådløst nett overalt. Vi vet at om kort tid vil det være mulig å ringe med mobiltelefonen over WiFi.

Lukket nett eller radiosamband er en annen type trådløst nett som primært brukes av bedrifter for å kommunisere internt. Man kan søke om å få tildelt frekvenser som kan brukes. Her kan man snakke direkte mellom enhetene eller via repeatere. Maritim VHF, jaktradio og sikringsradio er produkter som også bruker denne type trådløst nett.

Elektronikk Service AS har alle godkjenninger fra Nkom (tidl. Post og Teletilsynet) for å kunne hjelpe deg om du har problemer med ditt trådløse nett. Ta kontakt for en hyggelig prat om du trenger et trådløst nett eller ha behov for hjelp hvor du har dårlig dekning på mobilnettet.


Kontakt oss for et godt tilbud


Elektornikk Service AS
Kongsgård Allè 614632 Kristiansand
tlf: 38 14 95 00 E-post: firma.krs@mobit.no
Åpningstider: Mandag – Fredag kl 08 – 16