Telefon

Telefon er en den enheten du bruker for å overføre lyd eller tale over en lengre avstand. 

 


Vi deler telefon i tre hovedgrupper; fasttelefon, mobiltelefon og bredbåndstelefon. I tillegg har vi en liten gruppe som heter satellitt-ttelefon.  Er du i tvil om hva slags telefontype du har behov for, vil vi anbefale deg å kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg å velge den som passer deg og dine behov best. Elektronikk Service har lang erfaring innenfor telefoni og er godkjent av Nkom (tidl. Post og Teletilsynet) til å selge og drifte alle typer telefonisystemer.

Fasttelefon er en telefon som er koblet til Telenors (tidl. Televerket) ledningsnett. Kommunikasjonen skjer da over ledningsnettet og andre fasttelefoner, mobiltelefoner, bredbåndstelefoner eller satellitt-telefoner. Systemene som brukes i fastnettet er både analogt og digitalt.

Mobiltelefon er nåtidens telefon og formidler både tale, meldinger og bilder. Det er vel ingen nordmann som ikke har en mobil- eller smarttelefon med seg hver dag. Mobiltelefonene og smarttelefonene finnes i uttallige merker og modeller, og det kan være vanskelig å vite hvilken type man skal velge. Elektronikk Service vil alltid være behjelpelig med å finne den typen mobiltelefon eller smarttelefon som passer deg best utfra dine behov og ønsker. Vi er også den eneste butikken på Sørlandet med eget serviceverksted og teknikere som har stor kompetanse innenfor dette feltet.

Bredbåndstelefon (IP) ligner på fasttelefon og bruker internett som kommunikasjonsnett for overføring av tale. Dvs. at har du bredbånd fra en eller annen leverandør har du muligheten til å skaffe deg bredbåndstelefon.

Satellitt-telefon er som en mobiltelefon, men kommunikasjonen skjer som navnet sier over satellitt. Så er du langt fra fastnett og mobilnett er satellitt-telefon den eneste formen for telefon som kan benyttes. Denne typen telefon er både kostbar å kjøpe og kostbar å bruke.

Ønsker du å handle hos en faghandler som setter sin ære i å være best på kunnskap og service, vil det være naturlig å ta kontakt med oss på Elektronikk Service AS.