Mobil

I dagens samfunn, er vi alle avhengige av Mobil. All kommunikasjon, det være seg på internett eller tale, foregår på de trådløse bølgene som svever rundt oss. Husker i den spe begynnelse, da du faktisk måtte ha bil for å få med deg mobilen, frem til i dag hvor det ikke er knapper og kun en flat skjerm, til å putte i lomma. Utviklingen har vært formidabel på mobilsiden, og det bare fortsetter og fortsetter. Fremtiden er spennende på dette feltet, kanskje vi ikke vil være så avhengige av mobil som i dag, det vet vi ikke, men spennende blir det.

Faghandel vil være veldig viktig i fremtiden. Den er i dag i ferd med å forsvinne, men noen få unntak.

Bedrifter har ansatte, disse bruker mobil i arbeid, skal bedrifter la alle ansatte bruke masse tid på å sette seg inn i kompliserte systemer, eller er det mer lønnsomt å ha en faghandel i ryggen, for å ta seg av, Dette med å få opp mail, rettledning til Apper som er lure å bruke, vettug mobilbruk osv. Hos Faghandel er det en mer personlig service, alle bedrifter har en person de kan forholde seg til, som igjen har mer kompetanse i ryggen, for å avhjelpe med mobil løsninger og komunikasjonen i bedriften. Fler og fler kunder ser fordelen i at ikke alle skal kunne alt, og velger derfor faghandel innen mobil, data og internett løsninger, samt lukket kommunikasjon. (VHF)

Hos Elektronikk Service As jobber genuint interesserte mennesker, som holder seg oppdatert på mobil, og utviklingen. Høy kompetanse, og eget verksted.