DAB og DAB+ betyr Digital Audio Broadcast og er et digitalt kringkastingssystem. DAB er mer enn 20 år gammelt og er videreutviklet til det som i dag kalles DAB+. Formålet med å ta i bruk DAB/DAB+ var å få plass til flere radiokanaler på mindre plass, og kunne levere nye tjenester på samme senderplattform. I Norge stenger vi FM-nettet og tvinger dermed alle over på DAB+.

De som var tidlig ute med å anskaffe seg DAB (første generasjon digitale radioer) må nok en gang bytte til DAB+ dersom de ønsker full utnyttelse av det digitale sendernettet.

Mange lurer på om de må bytte ut alle radioer til de har hjemme, på hytta, i båten eller i bilen.Dette blir mer et kostnadsspørsmål da det finnes flere måter å motta DAB+ signaler på. Vi vil her ta for oss de mest vanlige løsningene. Det er også et annet segment som må tas med i denne vurderingen og det er mottakerforholdene for DAB+. Der innehar vi stor faglig kompetanse og er godkjent av NKOM (tidl. Post og Teletilsynet) til å jobbe med disse tingene.

Om man har et musikkanlegg hjemme kan det i de fleste tilfeller klare seg med å montere et DAB+ adapter. Det forutsetter at man har ledig AUX inngang på forsterker / reciever. Alternativt kan man bruke et biladapter som sender på FM. Det samme gjelder for så vidt også på hytta.

DAB+ i bil blir litt annerledes da det er flere varianter av utstyr. DAB+ adapter er det mest vanlige. Enten ved overføring på FM eller tilkobling til AUX inngangen på bilradioen dersom den har dette.

Har en ikke handsfri i bilen vil vi anbefale og kjøpe DAB+ adapter som har denne funksjonen. Her er det viktig at man monterer DAB antennen vertikalt og på en plass som gir best mulig mottaks forhold. I noen tilfeller kan det være en fordel og bruke den eksisterende bil antennen.

Dersom radioen ikke er en integrert del av bilens informasjonssystem så kan det være en fordel å bytte radioen til en ny DAB+ radio. Dette gjelder selvsagt også i båt.Ønsker dere ikke å utføre montering selv eller trenger råd og hjelp i forbindelse med overgangen til DAB+, står vi klare til å yte deg den beste service som faghandler innenfor dette segmentet.


Kontakt oss for et godt tilbud


Elektornikk Service AS
Kongsgård Allè 614632 Kristiansand
tlf: 38 14 95 00 E-post: firma.krs@mobit.no
Åpningstider: Mandag – Fredag kl 08 – 16