VHF

VHF er betegnelsen radiobølger fra 30 til 300Mhz. Vanlig bruksområde for VHF er FM kringkasting, to veis land mobile radiosystemer ( nødsituasjon , forretnings , privatbruk, jakt og militære bruk) lang datakommunikasjon opptil flere titall kilometer med radio modemer, amatørradio og marine kommunikasjon VHF brukes også til og overføre signaler via basestasjoner.

Maritim VHF er et internasjonalt system for kortdistanseradio forbindelse for skipsfart på VHF båndet. Det gir mulighet for forbindelse med Kystradiostasjonene som kan sette opp telefonsamtaler over hele verden. En kan også kalle opp skip og båter i nærheten. Det er egen VHF kanal for oppkalling til havnemyndighetene.

Norge har egne kanaler for fiskeri og lystbåt trafikk. Det brukes FM modulasjon og vertikal polarisering. Kanalplan, prosedyrer og regelverk for VHF er satt opp internasjonalt . I Norge styres dette av Telenor Maritim Radio. Maritim VHF kanal 16  (156,800MHZ) er den internasjonale nød og kalle kanalen som er simplex og går på en kanal. Kanalen gir gode muligheter for forbindelse mellom alle båtene i nærheten.