Overvåkning

Overvåkning eller overvåking betyr stadig iaktakelse, observasjon eller oppsikt, ifølge norsk ordbok. 

 


I Norge er det PST som har ansvar for å overvåke borgernes sikkerhet. Overvåkning er underlagt strenge regler og lover for hvem som kan overvåke hvem og hvor. Det er Datatilsynet som i Norge skal se til at regler og lover overholdes ved overvåkning. Det er flere måter å drive overvåkning på, men her skal vi bare ta for oss kameraovervåkning.

Elektronikk Service AS kan bistå med planlegging og levering av kameraovervåkning for de som ønsker det. Vi anbefaler alle som ønsker å installere kameraovervåkning å bruke god tid på planlegging av hva man ønsker å overvåke og hvorfor. Vet man dette har man et godt utgangspunkt for å kontakte Elektronikk Service AS for å få et godt tilbud på overvåkning.

Vi skiller mellom privat og offentlig overvåkning. Er det privat kan du nesten gjøre hva du vil så lenge ikke «tredjepart» kan komme inn i overvåkingsområdet og bli gjenkjent.

Når det gjelder overvåkning i det offentlige rom slår det inn en mengde lover og regler. Da er det fornuftig å bruke tilbydere som opplyser om dette og legger til rette for at ting blir gjort riktig. Vi setter vår kompetanse til din rådighet og gir et tilbud i samsvar med dine behov.

Elektronikk Service AS hjelper med melding til Datatilsynet, levering og oppsetting av utstyr, igangsetting og justering av overvåkningsutstyret, samt opplæring av bruker. Vi leverer også forslag til skilting, produsering av skiltene samt monterer dem om ønskelig.

Trenger du kameraovervåkning som skal vare i flere år og som skal gi ønsket informasjon, gjenkjennelse og lovlig lagring vil det være naturlig å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kameraovervåkningen skal virke når du virkelig har bruk for det, og det er viktig at du bruker en leverandør som kan hjelpe deg også om noen år.

Vi leverer også viltkameraer og annet overvåkningsutstyr. Ta kontakt med Elektronikk Service AS om du har noen spørsmål om overvåkning.